Coaching gezond leven, re-ablement

Kitty van der Steege en Leny Claessens

Is reablement één van de antwoorden op de groeiende personeelstekorten in de ouderenzorg en in de Wmo? De gemeente Hellendoorn denkt van wel en heeft een Plan van Aanpak Coaching Zelfstandig Leven met drie actielijnen voorbereid, waarover we je graag meer vertellen. Binnen de actielijn om inwoners met beginnende gezondheidsproblemen uit de professionele zorg te houden, gaat de gemeente samen met brede welzijnsstichting De Welle en andere partners  ‘gewoon’ klein beginnen met een praktische aanpak: de pilot Blijf Actief Thuis.  Heb jij misschien ook een puzzelstukje, dat past in het plaatje om mensen gericht te ondersteunen om (weer) fijn en zelfstandig te leven? Kitty van der Steege van De Welle en Leny Claessens van de gemeente Hellendoorn nodigen je uit om samen met hen te puzzelen op de (on)mogelijkheden en kansen voor reablement.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!