Zorg? Nee dat kan ik zelf! Hoe technologie helpt om zelfredzamer te worden.

Marlou Huzink en Edith in het Veld

Zorgtechnologie wordt steeds meer ingezet bij ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Tijdens deze workshop hoort u vanuit verschillende perspectieven, een cliënt en mantelzorger, wijkverpleegkundige en andere borgprofessionals wat mogelijk is met technologie. Maar ook welke drempels overwonnen moeten worden voor een succesvolle inzet. En natuurlijk gaan we in gesprek, wat kan wel en waar ligt de grens van datgene wat haalbaar is.

 

 

Bedankt

Bedankt voor je deelname!