Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

Marlous Kramer en Inge Busschers

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET). Bij het RET staan jeugdigen altijd centraal en zijn zij en hun ouder(s)/begeleider(s) aanwezig. Het Expertisenetwerk ondersteunt het RET om tot passende oplossingen te komen in complexe situaties. In deze interactieve workshop nemen de voorzitter RET, de programmamanager Expertisenetwerk en de coördinator clientperspectief u mee in de manier van samenwerking binnen het RET en het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!