Twentse noabershoven

Jan Nijland, Tim Jongman en Herman Grooten

Goede gezondheid begint bij goed wonen en modern noaberschap en dat is de basis van collectieve woonvormen.

Op dit moment zijn in heel Nederland honderden burgerinitiatieven bezig met het ontwikkelen van nieuwe collectieve woonvormen.

Zo ook in Twente waar een aantal initiatiefnemers de koppen bij elkaar gestoken hebben om een lerend netwerk in Twente op te richten. Dit onder de naam Twentse Noabershoven.

Op 8 september vertellen we je in een interactieve kennissessie alles over collectieve woonvormen en hoe ook zij in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan het betaalbaar, bemensbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Deze sessie wordt 2 x gehouden om 16:15 en om 18:35  (Rederij)

Bedankt

Bedankt voor je deelname!