Denken in mogelijkheden bij nieuwe initiatieven

Denise Bosma Ixta Noa en gemeente Enschede

Wanneer je vanuit verschillende perspectieven ziet dat een bepaald aanbod er zou moeten komen maar er geen vorm is voor de financiering. Hoe ga je dan te werk? Wat heb je nodig om er wel te komen in plaats van in de bestaande structuur argumenten te vinden om het niet te doen

Bedankt

Bedankt voor je deelname!