Leren van implementeren

Ina Flierman en Kim Peters

Welke lessen zijn er te leren uit de implementatie van nieuwe technologie?

Wat werkt wel en wat werkt niet? Tijdens deze workshop nemen Ina en Kim u mee aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!