Leefstijl poli+, preventieve screening voor kinderen met een intensieve wlz-zorgvraag

Mia Nijland

De zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag is vaak in stukjes geknipt. Hoe kan je vanuit een ‘totale’ blik op het kind en het gezin waarin hij/zij
opgroeit anders kijken naar de behoefte aan zorg en ondersteuning. Door te kijken naar diverse aspecten van het leven van zorg tot onderwijs tot de
woonomgeving biedt de leefstijl Poli plus de mogelijkheid om anders te doen en meer regie bij ouders te leggen

Bedankt

Bedankt voor je deelname!