Toekomst van werk voor zorg in de woonomgeving

Philip J. Idenburg (programmaleider Ouder worden 2040) Annemarth Idenburg (Trendbureau Overijssel)

Meer werk voor een krimpende beroepsbevolking: een belangrijke uitdaging waar Twente en de rest van Nederland de komende jaren voor staat als het gaat om de zorg. Een uitdaging die allesbehalve simpel is. Dé oplossing? Die is er niet. Het gaat vaak om een samenspel van meerdere factoren, waaronder werk effectiever organiseren (o.a. met behulp van technologie en preventie), het aantal ‘handen’ vergroten door meer over te laten aan mantelzorgers of cliënten zelf, en het aantrekken van nieuw personeel. In de praktijk is dat zo eenvoudig nog niet.

Graag gaan we met u in gesprek over wat dit betekent voor de toekomst van werk gerelateerd aan zorg in de woonomgeving. Welke kansen én belemmeringen ziet u in de praktijk? Wat inspireert u en op welke manier wilt u een bijdrage leveren aan de transitie van de zorg?

Dit doen we in drie sessies per dagdeel. Iedere sessie vertrekt vanuit een andere invalshoek en is afzonderlijk te volgen. Alle drie kan ook. Meer informatie over de thema’s per sessie volgt.

Biografie

Philip J. Idenburg, cocreator, aanjager en programmaleider van Ouder Worden 2040, zal iedere sessie aftrappen met een korte inleiding op het thema. Philip is managing partner bij strategie- en innovatiebureau BeBright, dat sinds 2010 werkt aan een duurzame transformatie van de zorg.

Annemarth Idenburg, directeur van Trendbureau Overijssel, zal de sessie verder in goede banen leiden.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!