Stap in de Wijk

RIBW Overijssel

StapindeWijk, mensen met een psychische kwetsbaarheid doen mee in de wijk.

Centraal staat de vraag hoe we mensen het beste kunnen ondersteunen bij het maken van eigen keuzes en het zo zelfstandig mogelijk vormgeven van het leven. Door te bouwen aan een duurzaam en bestendig netwerk willen we mensen in staat stellen om met zo min mogelijk professionele GGZ ondersteuning hun leven vorm te geven. Samen met partners geeft RIBW Overijssel hieraan vorm in diverse wijken.

Het ondersteunen door professionals maar vooral ook door inwoners zelf staat centraal. Samen met partners geeft RIBW hieraan vorm in diverse wijken.

Wat is te leren van deze aanpak? Wat is nodig om samenwerking te realiseren? Maar ook wat zijn de uitdagingen om nog verder te ontwikkelen?

Bedankt

Bedankt voor je deelname!