Diabetes, eigen regie bij de patiënt door middel van leefstijl ondersteunende apps

TOPFIT Citizenlab

Er zijn diverse apps die mensen met diabetes kunnen gebruiken om hun ziekte in beeld te brengen. Deze apps kunnen helpen om meer grip te krijgen op diabetes en om bewuste en passende keuzes te maken in het leven met diabetes.

Hoe kunnen de apps ondersteuning bieden? Kan én wil men gebruik maken van apps? Welke apps kunnen op welk moment de beste en meeste hulp bieden? Hoe kunnen de apps onderdeel worden van de zorg? En hoe weet men apps te vinden?

Dat zijn vragen die tijdens het project ‘Grip op diabetes’ beantwoord worden. Door middel van burgerwetenschap (ook wel citizen science genoemd), waarbij er actieve samenwerking is tussen mensen met diabetes, zorgverleners, leveranciers en onderzoekers, wordt er onderzoek uitgevoerd. Het project is onderdeel van het meerjarig onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab.

Tijdens deze workshop zullen we het gesprek aangaan over het gebruik van apps voor diabetes in de zorg en het leven van patiënten. Tevens willen we jullie inspireren over de (meer)waarde van citizen science en hoe je mensen met diabetes en zorgverleners kan betrekken in onderzoek.

Bedankt

Bedankt voor je deelname!